Kontakta oss / GDPR

KAROF-Stockholm är den enda kvarvarande lokalavdelningen i f.d. KAROF. Föreningen organiserar medlemmar tillhörande amfibiekåren.

 

Kontaktperson  E-post
David Dymmel
Ordförande
styrelsen@karof.se
Postgiro 40373-3

 

Policy angående integritet och dataskydd 

KAROF värnar om dig som medlem i föreningen, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna policy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett meddelande till styrelsen@karof.se

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, betalningshistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

För vilka syften och med vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter?

KAROF hanterar personuppgifter och information om medlemmar i syfte att:

 • Föra register över medlemmar i föreningen (avtal)
 • Administrera medlemsavgift (avtal)
 • Hantera anmälningar till evenemang och aktiviteter (berättigat intresse)
 • Underlag för valberedningen i deras arbete att rekrytera styrelsemedlemmar (berättigat intresse)
 • Formell rapportering av medlemmar till SVEROF där KAROF är en lokalförening (berättigat intresse)

De personuppgifter som behandlas och lagras är:

 • Namn
 • Förband och grad
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Personuppgifterna sparas under den tid du är medlem i KAROF. Vi har som målsättning att spara så lite information om respektive medlem som möjligt, och endast information som är relevant för föreningen i sin kommunikation med medlemmarna. KAROF:s medlemsregister och sammanställning för utskick hanteras lokalt av styrelsen utsedd ansvarig och lagras i en molnbaserad tjänst som endast styrelsen har tillgång till. Personuppgifterna kommer ej att föras vidare till tredje part eller annan utomstående.

Som medlem i KAROF kan du när som helst begära:

 • Registerutdrag av egna medlemsuppgifter
 • Att de egna uppgifterna korrigeras
 • Att de egna uppgifterna raderas om du ansöker om utträde ur föreningen
 • Att vi upphör med en specifik behandling av personuppgifter som du invänder mot

Begäran skall göras skriftligt till styrelsen@karof.se

De medlemmar i KAROF som även är medlemmar i SVEROF omfattas även av SVEROF:s integritetspolicy som återfinns här: www.sverof.se/integritetspolicy

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *