KAROF årsmöte 2020

Medlem av KAROF, du kallas härmed till föreningens ordinarie årsmöte. Datum: Måndag 3 februari 2020. Tid: 18.00 Plats: Military Works lokaler på Grev Turegatan 19, Stockholm

Kallelsen gäller endast KAROFs medlemmar. Vi genomför mötet samtidigt som SFRO Stockholmskretsen genomför sitt årsmöte.

Förhoppningsvis kommer vi få till en presentation på temat politik och krig i Mellanöstern.

Anmälan sker genom mail till styrelsen@karof.se senast den 1 februari 2020.

Välkomna!

KAROF Årsmöte

Medlem av KAROF,
 
Du kallas härmed i egenskap av medlem i KAROF till föreningens ordinarie årsmöte.
Datum: Tisdag 19 februari 2019.
Tid: 18.00
Plats: Beckholmsvägen 4, Djurgården, Stockholm 
 
Kallelsen gäller endast KAROFs medlemmar.
Anmälan sker genom att maila styrelsen@karfo.se senast den 18 februari 2019.
Varmt välkommen,
KAROF styrelse genom ordförande David Dymmel (tel.072-880 99 21)

KAROF-S bjuder in till RO-info 8 november

Kustartilleriets reservofficersförening Stockholm, KAROF-S har det stora nöjet att bjuda in reservofficerare till en informations- och pubkväll på Försvarshögskolan den 8 november 2018. Kvällen syftar till att skapa ett tillfälle för att sprida information avseende dagens och morgondagens möjligheter för reservofficerare i Försvarsmakten, informationsutbyte samt socialt umgänge. Kvällen är öppen för intresserade reservofficerare.

Plats: Försvarshögskolan Leijonsköldska rummet Tid: torsdagen den 8 november kl.17:00

RSVP till styrelsen@karof.se

senast den 5/11

page1image1682272

Program

17:00 – 17:10

David Dymmel Major
Ordförande Karof-S

KAROF-S roll för Reservofficerare idag och i framtiden.

17:10 – 17:25

Rikard Askstedt Brigadgeneral
FM Planeringschef

Försvarsmakten nu och i framtiden, trender och omvärldsutveckling.

17:25 – 17:45

Klas Eksell Generalmajor
FM Personaldirektör

Personalförsörjningssystemet, reservernas roll idag och i framtiden.

17:45 – 18:00

Insatsstaben TBD

Insatsstaben, hur den verkar och vilka behov av reservofficerare som finns.

18:00 – 18:15

Anders Olovsson Flottiljamiral Marintaktisk chef

Marinstaben, utvecklingen (flytt till Muskö) och behovet av reservofficerare på 2, 3 och 5- nivån.

18:15 – 18:30

Fredrich Sperling Regementsförvaltare Amf1

Amf1, trebefälssystemets införande och reservofficerarnas roll

18:30 – 18:40

PAUS

18:40 – 19:00

Paneldiskussion modererad av Övlt Fredrik Holst

19:00 – 21:00

Pubmingel på FHS-pub

Varmt välkomna!
David Dymmel ordförande KAROF-S

 

KALLELSE TILL KAROF ÅRSMÖTE och inbjudan till föredrag med terrorismexperten Magnus Ranstorp

KALLELSE TILL KAROF ÅRSMÖTE 
och inbjudan till föredrag med terrorismexperten Magnus Ranstorp
som talar på temat: 

”IS-resenärer och andra
terrorismrelaterade problem”  

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verksamhetsåret 2016-17.

Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S lyssna till ett anförande av terrorimsexperten doktor Magnus Ranstorp.

Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Datum & tid
Tisdagen den 21 februari 2017, klockan 17.30

Plats
Årsmöte och middag på Kastellet – Kastellholmen,
Middag på Segelkronan, Östra Brobänken

Program
Tid:                 Aktivitet: 

17.30              Samling på Kastellet
17.45!!            Årsmöte
(dagordning enligt nedan) 

19.00               Föredrag av Magnus Ranstorp                             (gemensamt med SFRO-S)

20.15               Middag ombord Segelkronan                             (tillsammans med SFRO-S)

Pris:
Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats ombord på Segelkronan

Anmälan senast fredagen den 17 februari 
Skickas till KAROF-S styrelse: styrelsen@karof.se

OBS! Ange vilka aktiviteter du deltar på, årsmöte och föredrag och/eller middag. 

Frågor ställes till ordföranden Erik Garsten via mejl: erikgarsten@gmail.com 
alternativt telefon: 073-981 74 17

Mycket välkommen hälsar
ordförande Erik Garsten samt övriga styrelsen i KAROF Sthlm.

OM MAGNUS RANSTORP
Efter att i ett flertal år varit verksam vid University of Saint Andrews i Skottland är Magnus Ranstorp nu forskningsansvarig för terrorismstudier på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan. Magnus Ranstorp har lett ett antal större studier inkluderande en av de tidigaste inventeringarna på terrorism/anti-terrorismfältet; hur terrorister utvecklar sin målvalsprocess; hur massförstörelsevapen kan anammas liksom andra projekt kopplade till hur terrorism utvecklas. Bland annat genom att Ranstorp har publicerat ett större antal böcker och artiklar på sitt område har han blivit en internationellt erkänd och ledande expert på Hizbollah, Hamas, al-Qaida och andra militanta islamistiska rörelser, inklusive den s.k. Islamiska staten. Magnus Ranstorp är ledamot av ett flertal expertgrupper, -nätverk och -forum på sitt område och är också medlem i den Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Vi ser framemot att höra Magnus Ranstorp berätta något om samtidens stora utmaningar; IS-resenärer och andra terrorismrelaterade problem. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.

Talarafton med Professor Kjell Engelbrekt

KAROF Stockholm och SFRO Stockholmskretsen välkomnar till talarafton, denna gång i FHS mäss! Professor Kjell Engelbrekt gästar oss med sina reflektioner kring det stundande presidentvalet i Förenta staterna.

”En kapplöpning utan like; det amerikanska presidentvalet och dess återverkan på USA:s säkerhetspolitik”

Tid: Onsdagen 5 oktober kl. 18.00–20.00 (Kjell talar ca 18.30-19.45)

Plats: FHS Mäss, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Anmälan: Senast den 4 oktober till Erik Garsten eller Christian Hoas 

Varmt välkommen!

Erik Garsten & Christian Hoas
073-9817417, 070-7158039

Bästa Kretsmedlemmar och övriga Marinvänner!

Med sommarens intågande är det dags för KAROF-S och SFRO-S att samla Marinens reservofficerare och vänner till en After Work i Stockholm! Varmt välkomna till Strandbryggan vid Djurgårdsbron onsdagen den 1 juni från kl 18 fram till ca kl 20. Bjud med kursare, andra kollegor m.fl. och kom förbi när det passar! Ingen föranmälan.

Varmt välkomna!

Erik Garsten & Christian Hoas
073-9817417, 070-7158039

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & INBJUDAN TILL FÖREDRAG, 25 FEBRUARI 2016

Riksdagsledamoten, officeren och förra statsrådet Karin Enström

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verk-samhetsåret 2015. Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S lyssna till ett anförande av officeren, riksdagsledamoten – bl.a. vice ordförande i Utrikesutskottet – och tidigare försvarsministern (2012-14) Karin Enström. Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Parallellt med arbetet som officer i Marinen – Kustartilleriet sedermera Amfibiekåren – har Karin Enström gjort en imponerande politisk karriär. Från att ha börjat som lokalpolitiker i Vaxholm under första hälften av 1990-talet blev hon riksdagsledamot 1998. Hon fortsatte parallellt med sitt lokala engagemang och var ordförande i kommunfullmäktige 2002-06. Under sin tid i riks-dagen har Karin Enström bl.a. varit ledamot av Försvarsutskottet, Krigsdelegationen och Utrikesnämnden och varit ordförande i Utrikesutskottet. Dessutom har hon varit ordförande i den tidigare Försvarsberedningen. 2012-14 var hon statsråd och chef för Försvarsdepartementet. F.n. har Karin Enström uppdrag bl.a. som vice ordförande i Utrikesutskottet och är

ledamot av Krigsdelegationen. Karin Enström representerar Moderaterna. Vi ser framemot
att höra Karin Enströms berätta om den tidiga kombinationen av karriärer, om arbetet som riksdagsledamot, om tiden som Försvarsminister liksom något om sam- och framtidens utmaningar; Sverige i en osäker omvärld. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.

 

Aktivitet & plats

  • Årsmöten KAROF-Stockholm respektive SFRO-Stockholmskretsen följt av föredrag med Karin Enström (gemensamt båda föreningarna) – Kastellet, Kastellholmen, Stockholm
  • Middag – SOSS, M/S Segelkronan, Östra Brobänken, Stockholm

 

Datum & tid

Torsdagen den 25 februari 2016, klockan 17.30

 

Program

17.30               Samling på Kastellet

17.45!!             Årsmöte (dagordning bifogas)

19.00               Föredrag av Karin Enström (gemensamt med SFRO-S)

20.15               ”Frivillig” middag ombord Segelkronan (tillsammans med SFRO-S)

 

Pris

Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats till SOSS, M/S Segelkronan

 

Anmälan

Anmälan skickas till KAROF-S ordförande styrelsen@karof.se senast söndagen den 21 februari. (OBS! Vänligen ange vilka aktiviteter som avses; middag eller inte.)

 

Bilaga

Årsmötets dagordning

 

Väl mött hälsar Erik Garsten, Ordförande KAROF-Stockholm