RO-information av KAROF 2020

Onsdagen den 12:e februari 2020 kör vi årtiondets första RO-info! Chefen Amf 1 med flera kommer att vara på plats, kommer du?

Plats: Sverigesalen Försvarshögskolan

Anmäl dig på Facebook genom att trycka på ”kommer” eller via mail till styrelsen@karof.se

Kvällens program:

Introduktion Karof – Syfte, fokus och frågeställningar

FM personaldirektör – Personalläget i Försvarsmakten
FM Planeringschef – Förändrade planeringsförutsättningar
FM Marinchef – Framtidens marin
FM Marintaktisk chef – Reservofficerarnas roll i Krigsorganisationen
C Amf 1 – Regementets organisation, möjligheter, struktur och gap. Vad är aktuellt just nu och under året/perioden som kommer?
Amf 1 C HR – RO-admin: hur kontakta Amf1, uppfyllnad RO, Karriär, befordringar, vad spelar civil kompetens för roll etc.

Paneldebatt – Tema: Reservofficeren effekt eller redundans?

Avslutning Karof – summering och tack

Pubkväll

Välkomna!

KAROF årsmöte 2020

Medlem av KAROF, du kallas härmed till föreningens ordinarie årsmöte. Datum: Måndag 3 februari 2020. Tid: 18.00 Plats: Military Works lokaler på Grev Turegatan 19, Stockholm

Kallelsen gäller endast KAROFs medlemmar. Vi genomför mötet samtidigt som SFRO Stockholmskretsen genomför sitt årsmöte.

Förhoppningsvis kommer vi få till en presentation på temat politik och krig i Mellanöstern.

Anmälan sker genom mail till styrelsen@karof.se senast den 1 februari 2020.

Välkomna!