KALLELSE TILL KAROF ÅRSMÖTE och inbjudan till föredrag med terrorismexperten Magnus Ranstorp

KALLELSE TILL KAROF ÅRSMÖTE 
och inbjudan till föredrag med terrorismexperten Magnus Ranstorp
som talar på temat: 

”IS-resenärer och andra
terrorismrelaterade problem”  

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verksamhetsåret 2016-17.

Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S lyssna till ett anförande av terrorimsexperten doktor Magnus Ranstorp.

Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Datum & tid
Tisdagen den 21 februari 2017, klockan 17.30

Plats
Årsmöte och middag på Kastellet – Kastellholmen,
Middag på Segelkronan, Östra Brobänken

Program
Tid:                 Aktivitet: 

17.30              Samling på Kastellet
17.45!!            Årsmöte
(dagordning enligt nedan) 

19.00               Föredrag av Magnus Ranstorp                             (gemensamt med SFRO-S)

20.15               Middag ombord Segelkronan                             (tillsammans med SFRO-S)

Pris:
Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats ombord på Segelkronan

Anmälan senast fredagen den 17 februari 
Skickas till KAROF-S styrelse: styrelsen@karof.se

OBS! Ange vilka aktiviteter du deltar på, årsmöte och föredrag och/eller middag. 

Frågor ställes till ordföranden Erik Garsten via mejl: erikgarsten@gmail.com 
alternativt telefon: 073-981 74 17

Mycket välkommen hälsar
ordförande Erik Garsten samt övriga styrelsen i KAROF Sthlm.

OM MAGNUS RANSTORP
Efter att i ett flertal år varit verksam vid University of Saint Andrews i Skottland är Magnus Ranstorp nu forskningsansvarig för terrorismstudier på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan. Magnus Ranstorp har lett ett antal större studier inkluderande en av de tidigaste inventeringarna på terrorism/anti-terrorismfältet; hur terrorister utvecklar sin målvalsprocess; hur massförstörelsevapen kan anammas liksom andra projekt kopplade till hur terrorism utvecklas. Bland annat genom att Ranstorp har publicerat ett större antal böcker och artiklar på sitt område har han blivit en internationellt erkänd och ledande expert på Hizbollah, Hamas, al-Qaida och andra militanta islamistiska rörelser, inklusive den s.k. Islamiska staten. Magnus Ranstorp är ledamot av ett flertal expertgrupper, -nätverk och -forum på sitt område och är också medlem i den Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Vi ser framemot att höra Magnus Ranstorp berätta något om samtidens stora utmaningar; IS-resenärer och andra terrorismrelaterade problem. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.