KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & INBJUDAN TILL FÖREDRAG, 25 FEBRUARI 2016

Riksdagsledamoten, officeren och förra statsrådet Karin Enström

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verk-samhetsåret 2015. Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S lyssna till ett anförande av officeren, riksdagsledamoten – bl.a. vice ordförande i Utrikesutskottet – och tidigare försvarsministern (2012-14) Karin Enström. Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Parallellt med arbetet som officer i Marinen – Kustartilleriet sedermera Amfibiekåren – har Karin Enström gjort en imponerande politisk karriär. Från att ha börjat som lokalpolitiker i Vaxholm under första hälften av 1990-talet blev hon riksdagsledamot 1998. Hon fortsatte parallellt med sitt lokala engagemang och var ordförande i kommunfullmäktige 2002-06. Under sin tid i riks-dagen har Karin Enström bl.a. varit ledamot av Försvarsutskottet, Krigsdelegationen och Utrikesnämnden och varit ordförande i Utrikesutskottet. Dessutom har hon varit ordförande i den tidigare Försvarsberedningen. 2012-14 var hon statsråd och chef för Försvarsdepartementet. F.n. har Karin Enström uppdrag bl.a. som vice ordförande i Utrikesutskottet och är

ledamot av Krigsdelegationen. Karin Enström representerar Moderaterna. Vi ser framemot
att höra Karin Enströms berätta om den tidiga kombinationen av karriärer, om arbetet som riksdagsledamot, om tiden som Försvarsminister liksom något om sam- och framtidens utmaningar; Sverige i en osäker omvärld. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.

 

Aktivitet & plats

  • Årsmöten KAROF-Stockholm respektive SFRO-Stockholmskretsen följt av föredrag med Karin Enström (gemensamt båda föreningarna) – Kastellet, Kastellholmen, Stockholm
  • Middag – SOSS, M/S Segelkronan, Östra Brobänken, Stockholm

 

Datum & tid

Torsdagen den 25 februari 2016, klockan 17.30

 

Program

17.30               Samling på Kastellet

17.45!!             Årsmöte (dagordning bifogas)

19.00               Föredrag av Karin Enström (gemensamt med SFRO-S)

20.15               ”Frivillig” middag ombord Segelkronan (tillsammans med SFRO-S)

 

Pris

Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats till SOSS, M/S Segelkronan

 

Anmälan

Anmälan skickas till KAROF-S ordförande styrelsen@karof.se senast söndagen den 21 februari. (OBS! Vänligen ange vilka aktiviteter som avses; middag eller inte.)

 

Bilaga

Årsmötets dagordning

 

Väl mött hälsar Erik Garsten, Ordförande KAROF-Stockholm