Glöggskott på Kastellet

INBJUDAN TILL KASTELLET, ONSDAGEN DEN 16 DECEMBER 2015

Varmt välkomna till en jultradition med SFRO Stockholmskretsen

och KAROF-Stockholm:

Glöggskott

med anförande av

Överstelöjtnant Fredrik A. Holst

 

Onsdagen den 16 december inbjuds kretsarnas medlemmar till Glöggskott på Kastellet från kl 18.00 till 20.00. I år lyssnar vi till RO/Övlt Fredrik A. Holst, evig sekreterare i KAROF-S och nyligen hemkommen från Mali. Han ska i korthet dela med sig av sina erfarenheter som juridisk rådgivare (LEGAD) under den pågående svenska insatsen inom MINUSMA i Västafrika.
Passa på att träffa vänner, kursare och kollegor över en glögg före julhelgen, stifta nya bekantskaper och ställ upp för Glöggskott!

Efter Glöggskottet ges det möjlighet att fortsätta kvällen med middag på en närbelägen restaurang.

Tid: Onsdagen den 16 december, kl 18.00–20.00

Plats: Kastellet, Kastellholmen

Anmälan: Senast den 13 december (Luciadagen) till Erik Garsten eller Christian Hoas enligt nedan. OBS! Meddela även eventuellt intresse för efterföljande middag.

Varmt välkomna!

 

Christian Hoas, SFRO Stockholmskretsen

sfro-s@sfro.se, 070-7158039

 

Erik Garsten, KAROF-Stockholm

erikgarsten@gmail.com, 073-9817417