KALLELSE TILL KAROF ÅRSMÖTE och inbjudan till föredrag med terrorismexperten Magnus Ranstorp

KALLELSE TILL KAROF ÅRSMÖTE 
och inbjudan till föredrag med terrorismexperten Magnus Ranstorp
som talar på temat: 

”IS-resenärer och andra
terrorismrelaterade problem”  

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verksamhetsåret 2016-17.

Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S lyssna till ett anförande av terrorimsexperten doktor Magnus Ranstorp.

Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Datum & tid
Tisdagen den 21 februari 2017, klockan 17.30

Plats
Årsmöte och middag på Kastellet – Kastellholmen,
Middag på Segelkronan, Östra Brobänken

Program
Tid:                 Aktivitet: 

17.30              Samling på Kastellet
17.45!!            Årsmöte
(dagordning enligt nedan) 

19.00               Föredrag av Magnus Ranstorp                             (gemensamt med SFRO-S)

20.15               Middag ombord Segelkronan                             (tillsammans med SFRO-S)

Pris:
Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats ombord på Segelkronan

Anmälan senast fredagen den 17 februari 
Skickas till KAROF-S styrelse: styrelsen@karof.se

OBS! Ange vilka aktiviteter du deltar på, årsmöte och föredrag och/eller middag. 

Frågor ställes till ordföranden Erik Garsten via mejl: erikgarsten@gmail.com 
alternativt telefon: 073-981 74 17

Mycket välkommen hälsar
ordförande Erik Garsten samt övriga styrelsen i KAROF Sthlm.

OM MAGNUS RANSTORP
Efter att i ett flertal år varit verksam vid University of Saint Andrews i Skottland är Magnus Ranstorp nu forskningsansvarig för terrorismstudier på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan. Magnus Ranstorp har lett ett antal större studier inkluderande en av de tidigaste inventeringarna på terrorism/anti-terrorismfältet; hur terrorister utvecklar sin målvalsprocess; hur massförstörelsevapen kan anammas liksom andra projekt kopplade till hur terrorism utvecklas. Bland annat genom att Ranstorp har publicerat ett större antal böcker och artiklar på sitt område har han blivit en internationellt erkänd och ledande expert på Hizbollah, Hamas, al-Qaida och andra militanta islamistiska rörelser, inklusive den s.k. Islamiska staten. Magnus Ranstorp är ledamot av ett flertal expertgrupper, -nätverk och -forum på sitt område och är också medlem i den Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Vi ser framemot att höra Magnus Ranstorp berätta något om samtidens stora utmaningar; IS-resenärer och andra terrorismrelaterade problem. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.

Glöggskott med anförande om EUNAVFOR MED Operation SOPHIA

Varmt välkomna till en jultradition med SFRO Stockholmskretsen och KAROF-Stockholm!

 

Onsdagen den 14 december inbjuds kretsarnas medlemmar till Glöggskott på Kastellet från kl 18.00 till 20.00. I år lyssnar vi på örlkn Peter Thomsson och örlkn Christian Hoas som i korthet ska dela med sig av sina erfarenheter från operationshögkvarteret för EUNAVFOR MED Operation SOPHIA. Operationen har till uppgift att förhindra människosmugglare att verka i centrala Medelhavet. För närvarande färdas de flesta migranter som tar sig till Europa från Libyen till Italien. Samtidigt är det den farligaste vägen för migranter att ta sig till Europa.

 

Passa på att träffa vänner, kursare och kollegor över en glögg före julhelgen, stifta nya bekantskaper och ställ upp för Glöggskott!

 

Efter Glöggskottet ges det möjlighet att fortsätta kvällen med middag på en närbelägen restaurang.

 

 

Tid: Onsdagen 14 december, kl 18.00–20.00

Plats: Kastellet, Kastellholmen

Anmälan: Senast 7 december till Erik Garsten eller Christian Hoas enligt nedan. Meddela även eventuellt intresse för efterföljande middag.

 

 

Varmt välkomna!

 

Christian Hoas, SFRO Stockholmskretsen

sfro-s@sfro.se, 070-7158039

 

Erik Garsten, KAROF-Stockholm

erikgarsten@gmail.com, 073-9817417

Talarafton med Professor Kjell Engelbrekt

KAROF Stockholm och SFRO Stockholmskretsen välkomnar till talarafton, denna gång i FHS mäss! Professor Kjell Engelbrekt gästar oss med sina reflektioner kring det stundande presidentvalet i Förenta staterna.

”En kapplöpning utan like; det amerikanska presidentvalet och dess återverkan på USA:s säkerhetspolitik”

Tid: Onsdagen 5 oktober kl. 18.00–20.00 (Kjell talar ca 18.30-19.45)

Plats: FHS Mäss, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Anmälan: Senast den 4 oktober till Erik Garsten eller Christian Hoas 

Varmt välkommen!

Erik Garsten & Christian Hoas
073-9817417, 070-7158039

Bästa Kretsmedlemmar och övriga Marinvänner!

Med sommarens intågande är det dags för KAROF-S och SFRO-S att samla Marinens reservofficerare och vänner till en After Work i Stockholm! Varmt välkomna till Strandbryggan vid Djurgårdsbron onsdagen den 1 juni från kl 18 fram till ca kl 20. Bjud med kursare, andra kollegor m.fl. och kom förbi när det passar! Ingen föranmälan.

Varmt välkomna!

Erik Garsten & Christian Hoas
073-9817417, 070-7158039

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & INBJUDAN TILL FÖREDRAG, 25 FEBRUARI 2016

Riksdagsledamoten, officeren och förra statsrådet Karin Enström

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verk-samhetsåret 2015. Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S lyssna till ett anförande av officeren, riksdagsledamoten – bl.a. vice ordförande i Utrikesutskottet – och tidigare försvarsministern (2012-14) Karin Enström. Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Parallellt med arbetet som officer i Marinen – Kustartilleriet sedermera Amfibiekåren – har Karin Enström gjort en imponerande politisk karriär. Från att ha börjat som lokalpolitiker i Vaxholm under första hälften av 1990-talet blev hon riksdagsledamot 1998. Hon fortsatte parallellt med sitt lokala engagemang och var ordförande i kommunfullmäktige 2002-06. Under sin tid i riks-dagen har Karin Enström bl.a. varit ledamot av Försvarsutskottet, Krigsdelegationen och Utrikesnämnden och varit ordförande i Utrikesutskottet. Dessutom har hon varit ordförande i den tidigare Försvarsberedningen. 2012-14 var hon statsråd och chef för Försvarsdepartementet. F.n. har Karin Enström uppdrag bl.a. som vice ordförande i Utrikesutskottet och är

ledamot av Krigsdelegationen. Karin Enström representerar Moderaterna. Vi ser framemot
att höra Karin Enströms berätta om den tidiga kombinationen av karriärer, om arbetet som riksdagsledamot, om tiden som Försvarsminister liksom något om sam- och framtidens utmaningar; Sverige i en osäker omvärld. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.

 

Aktivitet & plats

  • Årsmöten KAROF-Stockholm respektive SFRO-Stockholmskretsen följt av föredrag med Karin Enström (gemensamt båda föreningarna) – Kastellet, Kastellholmen, Stockholm
  • Middag – SOSS, M/S Segelkronan, Östra Brobänken, Stockholm

 

Datum & tid

Torsdagen den 25 februari 2016, klockan 17.30

 

Program

17.30               Samling på Kastellet

17.45!!             Årsmöte (dagordning bifogas)

19.00               Föredrag av Karin Enström (gemensamt med SFRO-S)

20.15               ”Frivillig” middag ombord Segelkronan (tillsammans med SFRO-S)

 

Pris

Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats till SOSS, M/S Segelkronan

 

Anmälan

Anmälan skickas till KAROF-S ordförande styrelsen@karof.se senast söndagen den 21 februari. (OBS! Vänligen ange vilka aktiviteter som avses; middag eller inte.)

 

Bilaga

Årsmötets dagordning

 

Väl mött hälsar Erik Garsten, Ordförande KAROF-Stockholm

Glöggskott på Kastellet

INBJUDAN TILL KASTELLET, ONSDAGEN DEN 16 DECEMBER 2015

Varmt välkomna till en jultradition med SFRO Stockholmskretsen

och KAROF-Stockholm:

Glöggskott

med anförande av

Överstelöjtnant Fredrik A. Holst

 

Onsdagen den 16 december inbjuds kretsarnas medlemmar till Glöggskott på Kastellet från kl 18.00 till 20.00. I år lyssnar vi till RO/Övlt Fredrik A. Holst, evig sekreterare i KAROF-S och nyligen hemkommen från Mali. Han ska i korthet dela med sig av sina erfarenheter som juridisk rådgivare (LEGAD) under den pågående svenska insatsen inom MINUSMA i Västafrika.
Passa på att träffa vänner, kursare och kollegor över en glögg före julhelgen, stifta nya bekantskaper och ställ upp för Glöggskott!

Efter Glöggskottet ges det möjlighet att fortsätta kvällen med middag på en närbelägen restaurang.

Tid: Onsdagen den 16 december, kl 18.00–20.00

Plats: Kastellet, Kastellholmen

Anmälan: Senast den 13 december (Luciadagen) till Erik Garsten eller Christian Hoas enligt nedan. OBS! Meddela även eventuellt intresse för efterföljande middag.

Varmt välkomna!

 

Christian Hoas, SFRO Stockholmskretsen

sfro-s@sfro.se, 070-7158039

 

Erik Garsten, KAROF-Stockholm

erikgarsten@gmail.com, 073-9817417

Genomförd aktivitet: Föreställningen Chéri på Kungl. Dramaten

Bästa Kretsmedlem,

Vi hoppas att ni alla har haft en gemytlig julhelg och ett trevligt nyårsfirande! Inramat av ett vackert snötäcke över huvudstaden kunde medlemmarna i SFRO Stockholmskretsen och KAROF/Stockholm inleda helgfirandet redan den sjätte december med Glöggskottet på Kastellet. – Tack till er som deltog!

Nästa löpa, skarp löpa
Som traditionen påbjuder så ställde deltagarna upp för ett Glöggskott framåt slutet av kvällen. Mindre bekant, för någon, var att årets salutskott var en provlöpa, en mycket autentisk sådan. Nästa år tar vi steget fullt ut och låter stubintråden löpa ända fram till krutladdningen. – Nästa löpa, skarp löpa!
Första raden på Chéri
Under tiden salutpjäsinnehavaren gör ytterligare ett försök att få ut den välstoppade blindgångaren har vi det stora nöjet att meddela att Stockholmskretsen anordnar ett besök på Kungliga Dramaten torsdagen den 21 februari. Örlkn Mikael Brännvall, vice VD på Dramaten, har haft vänligheten att förhandsboka de bästa platserna på första raden till Chéri av Colette. Föreställningen har dragit stor publik sedan premiären och har fått mycket fin kritik av kulturskribenterna. SvD beskrev exempelvis pjäsen som ”en enastående vacker uppsättning som har något för alla.” Ta gärna med er respektive eller en vän – ju fler vi blir desto trevligare!
Kvällen inleds med att Mikael Brännvall tar emot oss i marmorfoajén på Dramaten kl 17.00 torsdagen den 21 februari, varefter en guidad visning av Dramaten tar vid följt av en enklare måltid på Café Pauli. Föreställningen slutar kl 21.30. Med anledning av den stora efterfrågan på biljetter behöver vi besked om deltagande senast tisdagen den 5 februari, därefter kan vi inte ändra anmälan.
Anmäl er till undertecknad – gärna så snart som möjligt. Biljetten inklusive en stor räksmörgås och ett glas vin kostar 495 kr per person, vilket tacksamt mottages på kretsens (SFRO) PlusGirokonto 114651-3.
Varmt välkomna och god fortsättning på det nya året!
Önskar kretsstyrelsen genom
Kn Christian Hoas
Ordf. Stockholmskretsen sfro-s@sfro.se, 070-7158039

Sommaraktivitet – Svävare 2000 i skärgården

Onsdagen den 13 juni genomfördes en sommaraktivitet tack vare Kn Carl-Johan Ahldén (vice ordf i KAROF) samt några frivilliga officerarna på Amf1, KAROF fick möjlighet att åka en härlig tur i skärgården med bataljonens Svävare 2000.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/fartyg/Svavare-2000/ . Därefter åtnjöts en traditionell middag ihop på Berga slott.
Härligt att så många kunde deltaga!!
//Webmastern Viktor Wallin

Genomförd aktivitet: Sommar Kick-Off

KAROF inbjuder härmed till SOMMAR KICK-OFF med grillning och aktiviteter på Skeppsholmen den 13 juni.

KAROF Styrelsen har nu dragit igång verksamheten och har nöjet att bjuda in till en första aktivitet för att fira sommaren.

 

Vi börjar med att samlas ombord på SOSS fartyg M/S Segelkronans akterdäck (se detaljer nedan). KAROF bjuder samtliga på klassisk sommarmåltid bestående av grillade hamburgare. Därefter tänkte vi ordna lite roliga gruppaktiviteter med obligatorisk prisutdelning!

 

Vår ambition är att samla så många RO/YO som möjligt.  Ta tillfället i akt för att träffa gamla kursare och kollegor samt för att göra nya bekantskaper inom officerskåren.

 

Håll tummarna för vädret och sprid information!! Tänk på att en av styrelsen största utmaningar är att nå ut till till folk. 

 

Väl mött den 13 juni!

 

Tid Måndag 13 juni, kl. 18.00
Program Samling          18.00Grillmiddag     18.30Aktiviteter      19.30Mingel            …
Plats M/S Segelkronan, Östra Brobänken, 111 49 STOCKHOLM
Kostnad 0:-           (VIKTIGT: ta gärna med kontanter till baren!!)
Anmälan Via mail till ordförande  Anders Skiöldebrand alt. telefon: 0768 163178  senast fredag 3 juni.

Anders Skiöldebrand

Ordf. KAROF Sthlm

andersskioldebrand@hotmail.com

Tel: +46 (0) 768 16 31 78