RO-information av KAROF 2020

Onsdagen den 12:e februari 2020 kör vi årtiondets första RO-info! Chefen Amf 1 med flera kommer att vara på plats, kommer du?

Plats: Sverigesalen Försvarshögskolan

Anmäl dig på Facebook genom att trycka på ”kommer” eller via mail till styrelsen@karof.se

Kvällens program:

Introduktion Karof – Syfte, fokus och frågeställningar

FM personaldirektör – Personalläget i Försvarsmakten
FM Planeringschef – Förändrade planeringsförutsättningar
FM Marinchef – Framtidens marin
FM Marintaktisk chef – Reservofficerarnas roll i Krigsorganisationen
C Amf 1 – Regementets organisation, möjligheter, struktur och gap. Vad är aktuellt just nu och under året/perioden som kommer?
Amf 1 C HR – RO-admin: hur kontakta Amf1, uppfyllnad RO, Karriär, befordringar, vad spelar civil kompetens för roll etc.

Paneldebatt – Tema: Reservofficeren effekt eller redundans?

Avslutning Karof – summering och tack

Pubkväll

Välkomna!

Glöggskott

Varmt välkomna till en jultradition med SFRO Stockholmskretsen och KAROF!

Onsdagen den 4 december inbjuds kretsarnas medlemmar till Glöggskott på Beckholmsvägen 4 (ligger på Djurgårdsvarvet invid restaurangen Oaxen) från kl 18.00 till 20.00. Förutom årets glögg kommer vi bjuda på intressant information som traditionen bjuder.

Passa på att träffa vänner, kursare och kollegor över en glögg före julhelgen, stifta nya bekantskaper och ställ upp för Glöggskott!

När kanonen svalnat tar vi oss, för de som vill, vidare för gemensam middag. Meddela gärna i samband med svar om ni anser närvara även på middagen (sker på egen bekostnad).

 

Tid: Onsdagen 4 december, kl 18.00–20.00

Plats: Beckholmsvägen 4, Djurgården, Stockholm (Djurgårdsvarvet mitt emot restaurang Oaxen)

Anmälan: Senast 29 november till styrelsen@karof.se

Varmt välkomna!

 

Karofs vänner inbjudes till en guidad visning av Vasamuseet!

Karofs vänner inbjudes till en guidad visning av Vasamuseet!

Den 18 april anordnar Karof en guidad visning av Vasamuseet för dess medlemmar och vänner. Besöket inleds med filmvisning som följs av en guidad visning i museet och av skeppet.

Vasamuseet, som för de flesta är välkänt, bjuder på både världens enda bevarade 1600-talsskepp samt en unik inblick i det tidiga 1600-talets Sverige. Familj eller navalhistoriskt intresserade vänner är varmt välkomna. Dock finns ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller…

Plats: Vi träffas i foajén till museet, Galärvarvsvägen 14
Tid: 17:50 (filmvisning börjar 18:00), besöket avslutas ca 19.00
Anmälan: till styrelsen@karof.se, ange antal

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & INBJUDAN TILL FÖREDRAG, 20 FEBRUARI 2018

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & INBJUDAN TILL FÖREDRAG, 20 FEBRUARI 2018

FOI-analytikern Johan Norberg talar på temat ”Rysk militär förmåga – implikationer för Östersjöområdet”

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verksamhetsåret 2017-18. Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S få lyssna till ett anförande av analytikern vid FOI som också är forskningsledare, Johan Norberg. Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Utöver sina masterstudier i Uppsala har Johan Norberg studerat vid Sankt Petersburgs motsvarighet till Handelshögskolan (St Petersburg’s Institute of Finance and Economy), varit gästforskare vid Columbiauniversitetet i New York City, 2015-17 och är doktorand vid universitetet i Reading. Norberg är också reservofficer i Armén och har tjänstgjort i fredsinsatser på Balkan, i Georgien och i Mellanöstern. Förutom sin tjänst vid FOI har Johan Norberg bland annat arbetat i Regeringskansliet (UD och Försvarsdepartementet) och i Riksdagen. Han har således en gedigen bakgrund för sin forskning vilken inbegriper de ryska väpnade styrkornas förmågeutveckling kopplad bland annat till Centralasien och Kaukasus. Norberg har deltagit i publiceringen av ett antal rapporter i detta och andra ämnen. Vi ser fram emot att höra Johan Norberg berätta något om den Ryska federationens pågående förmågeutveckling avseende det militära området liksom vilken påverkan den har och kan komma att ha för vårt närområde med betoning på Östersjöregionen. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.

Aktivitet & plats

  •  Årsmöten KAROF-Stockholm respektive SFRO-Stockholmskretsen följt av föredrag med Johan Norberg (gemensamt båda föreningarna) – Kastellet, Kastellholmen, Stockholm
  •  Middag – SOSS, M/S Segelkronan, Östra Brobänken, Stockholm Datum & tidTisdagen den 20 februari 2018, klockan 17.30

    Program

17.30 Samling på Kastellet
17.45!! Årsmöte (dagordning bifogas)
19.00 Föredrag av Johan Norberg (gemensamt med SFRO-S)
20.15 ”Frivillig” middag ombord Segelkronan (tillsammans med SFRO-S)

Pris

Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats till SOSS, M/S Segelkronan

Anmälan

Anmälan skickas till KAROF-S ordförande styrelsen@karof.se senast fredagen den 16 februari. (OBS! Vänligen ange vilka aktiviteter som avses; middag eller inte.)

Bilaga

Årsmötets dagordning
Väl mött hälsar Erik Garsten, Ordförande KAROF-Stockholm

KALLELSE TILL KAROF ÅRSMÖTE och inbjudan till föredrag med terrorismexperten Magnus Ranstorp

KALLELSE TILL KAROF ÅRSMÖTE 
och inbjudan till föredrag med terrorismexperten Magnus Ranstorp
som talar på temat: 

”IS-resenärer och andra
terrorismrelaterade problem”  

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verksamhetsåret 2016-17.

Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S lyssna till ett anförande av terrorimsexperten doktor Magnus Ranstorp.

Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Datum & tid
Tisdagen den 21 februari 2017, klockan 17.30

Plats
Årsmöte och middag på Kastellet – Kastellholmen,
Middag på Segelkronan, Östra Brobänken

Program
Tid:                 Aktivitet: 

17.30              Samling på Kastellet
17.45!!            Årsmöte
(dagordning enligt nedan) 

19.00               Föredrag av Magnus Ranstorp                             (gemensamt med SFRO-S)

20.15               Middag ombord Segelkronan                             (tillsammans med SFRO-S)

Pris:
Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats ombord på Segelkronan

Anmälan senast fredagen den 17 februari 
Skickas till KAROF-S styrelse: styrelsen@karof.se

OBS! Ange vilka aktiviteter du deltar på, årsmöte och föredrag och/eller middag. 

Frågor ställes till ordföranden Erik Garsten via mejl: erikgarsten@gmail.com 
alternativt telefon: 073-981 74 17

Mycket välkommen hälsar
ordförande Erik Garsten samt övriga styrelsen i KAROF Sthlm.

OM MAGNUS RANSTORP
Efter att i ett flertal år varit verksam vid University of Saint Andrews i Skottland är Magnus Ranstorp nu forskningsansvarig för terrorismstudier på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan. Magnus Ranstorp har lett ett antal större studier inkluderande en av de tidigaste inventeringarna på terrorism/anti-terrorismfältet; hur terrorister utvecklar sin målvalsprocess; hur massförstörelsevapen kan anammas liksom andra projekt kopplade till hur terrorism utvecklas. Bland annat genom att Ranstorp har publicerat ett större antal böcker och artiklar på sitt område har han blivit en internationellt erkänd och ledande expert på Hizbollah, Hamas, al-Qaida och andra militanta islamistiska rörelser, inklusive den s.k. Islamiska staten. Magnus Ranstorp är ledamot av ett flertal expertgrupper, -nätverk och -forum på sitt område och är också medlem i den Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Vi ser framemot att höra Magnus Ranstorp berätta något om samtidens stora utmaningar; IS-resenärer och andra terrorismrelaterade problem. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.

Glöggskott med anförande om EUNAVFOR MED Operation SOPHIA

Varmt välkomna till en jultradition med SFRO Stockholmskretsen och KAROF-Stockholm!

 

Onsdagen den 14 december inbjuds kretsarnas medlemmar till Glöggskott på Kastellet från kl 18.00 till 20.00. I år lyssnar vi på örlkn Peter Thomsson och örlkn Christian Hoas som i korthet ska dela med sig av sina erfarenheter från operationshögkvarteret för EUNAVFOR MED Operation SOPHIA. Operationen har till uppgift att förhindra människosmugglare att verka i centrala Medelhavet. För närvarande färdas de flesta migranter som tar sig till Europa från Libyen till Italien. Samtidigt är det den farligaste vägen för migranter att ta sig till Europa.

 

Passa på att träffa vänner, kursare och kollegor över en glögg före julhelgen, stifta nya bekantskaper och ställ upp för Glöggskott!

 

Efter Glöggskottet ges det möjlighet att fortsätta kvällen med middag på en närbelägen restaurang.

 

 

Tid: Onsdagen 14 december, kl 18.00–20.00

Plats: Kastellet, Kastellholmen

Anmälan: Senast 7 december till Erik Garsten eller Christian Hoas enligt nedan. Meddela även eventuellt intresse för efterföljande middag.

 

 

Varmt välkomna!

 

Christian Hoas, SFRO Stockholmskretsen

sfro-s@sfro.se, 070-7158039

 

Erik Garsten, KAROF-Stockholm

erikgarsten@gmail.com, 073-9817417

Glöggskott på Kastellet

INBJUDAN TILL KASTELLET, ONSDAGEN DEN 16 DECEMBER 2015

Varmt välkomna till en jultradition med SFRO Stockholmskretsen

och KAROF-Stockholm:

Glöggskott

med anförande av

Överstelöjtnant Fredrik A. Holst

 

Onsdagen den 16 december inbjuds kretsarnas medlemmar till Glöggskott på Kastellet från kl 18.00 till 20.00. I år lyssnar vi till RO/Övlt Fredrik A. Holst, evig sekreterare i KAROF-S och nyligen hemkommen från Mali. Han ska i korthet dela med sig av sina erfarenheter som juridisk rådgivare (LEGAD) under den pågående svenska insatsen inom MINUSMA i Västafrika.
Passa på att träffa vänner, kursare och kollegor över en glögg före julhelgen, stifta nya bekantskaper och ställ upp för Glöggskott!

Efter Glöggskottet ges det möjlighet att fortsätta kvällen med middag på en närbelägen restaurang.

Tid: Onsdagen den 16 december, kl 18.00–20.00

Plats: Kastellet, Kastellholmen

Anmälan: Senast den 13 december (Luciadagen) till Erik Garsten eller Christian Hoas enligt nedan. OBS! Meddela även eventuellt intresse för efterföljande middag.

Varmt välkomna!

 

Christian Hoas, SFRO Stockholmskretsen

sfro-s@sfro.se, 070-7158039

 

Erik Garsten, KAROF-Stockholm

erikgarsten@gmail.com, 073-9817417

Genomförd aktivitet: Föreställningen Chéri på Kungl. Dramaten

Bästa Kretsmedlem,

Vi hoppas att ni alla har haft en gemytlig julhelg och ett trevligt nyårsfirande! Inramat av ett vackert snötäcke över huvudstaden kunde medlemmarna i SFRO Stockholmskretsen och KAROF/Stockholm inleda helgfirandet redan den sjätte december med Glöggskottet på Kastellet. – Tack till er som deltog!

Nästa löpa, skarp löpa
Som traditionen påbjuder så ställde deltagarna upp för ett Glöggskott framåt slutet av kvällen. Mindre bekant, för någon, var att årets salutskott var en provlöpa, en mycket autentisk sådan. Nästa år tar vi steget fullt ut och låter stubintråden löpa ända fram till krutladdningen. – Nästa löpa, skarp löpa!
Första raden på Chéri
Under tiden salutpjäsinnehavaren gör ytterligare ett försök att få ut den välstoppade blindgångaren har vi det stora nöjet att meddela att Stockholmskretsen anordnar ett besök på Kungliga Dramaten torsdagen den 21 februari. Örlkn Mikael Brännvall, vice VD på Dramaten, har haft vänligheten att förhandsboka de bästa platserna på första raden till Chéri av Colette. Föreställningen har dragit stor publik sedan premiären och har fått mycket fin kritik av kulturskribenterna. SvD beskrev exempelvis pjäsen som ”en enastående vacker uppsättning som har något för alla.” Ta gärna med er respektive eller en vän – ju fler vi blir desto trevligare!
Kvällen inleds med att Mikael Brännvall tar emot oss i marmorfoajén på Dramaten kl 17.00 torsdagen den 21 februari, varefter en guidad visning av Dramaten tar vid följt av en enklare måltid på Café Pauli. Föreställningen slutar kl 21.30. Med anledning av den stora efterfrågan på biljetter behöver vi besked om deltagande senast tisdagen den 5 februari, därefter kan vi inte ändra anmälan.
Anmäl er till undertecknad – gärna så snart som möjligt. Biljetten inklusive en stor räksmörgås och ett glas vin kostar 495 kr per person, vilket tacksamt mottages på kretsens (SFRO) PlusGirokonto 114651-3.
Varmt välkomna och god fortsättning på det nya året!
Önskar kretsstyrelsen genom
Kn Christian Hoas
Ordf. Stockholmskretsen sfro-s@sfro.se, 070-7158039

Genomförd aktivitet: Sommar Kick-Off

KAROF inbjuder härmed till SOMMAR KICK-OFF med grillning och aktiviteter på Skeppsholmen den 13 juni.

KAROF Styrelsen har nu dragit igång verksamheten och har nöjet att bjuda in till en första aktivitet för att fira sommaren.

 

Vi börjar med att samlas ombord på SOSS fartyg M/S Segelkronans akterdäck (se detaljer nedan). KAROF bjuder samtliga på klassisk sommarmåltid bestående av grillade hamburgare. Därefter tänkte vi ordna lite roliga gruppaktiviteter med obligatorisk prisutdelning!

 

Vår ambition är att samla så många RO/YO som möjligt.  Ta tillfället i akt för att träffa gamla kursare och kollegor samt för att göra nya bekantskaper inom officerskåren.

 

Håll tummarna för vädret och sprid information!! Tänk på att en av styrelsen största utmaningar är att nå ut till till folk. 

 

Väl mött den 13 juni!

 

Tid Måndag 13 juni, kl. 18.00
Program Samling          18.00Grillmiddag     18.30Aktiviteter      19.30Mingel            …
Plats M/S Segelkronan, Östra Brobänken, 111 49 STOCKHOLM
Kostnad 0:-           (VIKTIGT: ta gärna med kontanter till baren!!)
Anmälan Via mail till ordförande  Anders Skiöldebrand alt. telefon: 0768 163178  senast fredag 3 juni.

Anders Skiöldebrand

Ordf. KAROF Sthlm

andersskioldebrand@hotmail.com

Tel: +46 (0) 768 16 31 78