KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & INBJUDAN TILL FÖREDRAG, 20 FEBRUARI 2018

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & INBJUDAN TILL FÖREDRAG, 20 FEBRUARI 2018

FOI-analytikern Johan Norberg talar på temat ”Rysk militär förmåga – implikationer för Östersjöområdet”

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verksamhetsåret 2017-18. Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S få lyssna till ett anförande av analytikern vid FOI som också är forskningsledare, Johan Norberg. Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Utöver sina masterstudier i Uppsala har Johan Norberg studerat vid Sankt Petersburgs motsvarighet till Handelshögskolan (St Petersburg’s Institute of Finance and Economy), varit gästforskare vid Columbiauniversitetet i New York City, 2015-17 och är doktorand vid universitetet i Reading. Norberg är också reservofficer i Armén och har tjänstgjort i fredsinsatser på Balkan, i Georgien och i Mellanöstern. Förutom sin tjänst vid FOI har Johan Norberg bland annat arbetat i Regeringskansliet (UD och Försvarsdepartementet) och i Riksdagen. Han har således en gedigen bakgrund för sin forskning vilken inbegriper de ryska väpnade styrkornas förmågeutveckling kopplad bland annat till Centralasien och Kaukasus. Norberg har deltagit i publiceringen av ett antal rapporter i detta och andra ämnen. Vi ser fram emot att höra Johan Norberg berätta något om den Ryska federationens pågående förmågeutveckling avseende det militära området liksom vilken påverkan den har och kan komma att ha för vårt närområde med betoning på Östersjöregionen. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.

Aktivitet & plats

  •  Årsmöten KAROF-Stockholm respektive SFRO-Stockholmskretsen följt av föredrag med Johan Norberg (gemensamt båda föreningarna) – Kastellet, Kastellholmen, Stockholm
  •  Middag – SOSS, M/S Segelkronan, Östra Brobänken, Stockholm Datum & tidTisdagen den 20 februari 2018, klockan 17.30

    Program

17.30 Samling på Kastellet
17.45!! Årsmöte (dagordning bifogas)
19.00 Föredrag av Johan Norberg (gemensamt med SFRO-S)
20.15 ”Frivillig” middag ombord Segelkronan (tillsammans med SFRO-S)

Pris

Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats till SOSS, M/S Segelkronan

Anmälan

Anmälan skickas till KAROF-S ordförande styrelsen@karof.se senast fredagen den 16 februari. (OBS! Vänligen ange vilka aktiviteter som avses; middag eller inte.)

Bilaga

Årsmötets dagordning
Väl mött hälsar Erik Garsten, Ordförande KAROF-Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *